Asglatex - Od pomysłu aż po produkt
... made in Germany
Podróż w historię

Obiecujący start

Korzenie naszej tradycyjnej firmy sięgają wiele dziesięcioleci wstecz. W roku 1922 w Dreźnie powstała firma Geyer & Co. produkująca najpierw pastę do butów znaną jako "Geyerit". Jednakże juz w połowie lat dwudziestych podjęto w Dreznie produkcję tkanin i taśm do celów technicznych, co okazało sie lukratywnym interesem.

W roku 1931 pomieszczenia w Dreźnie okazały sie zbyt małe. Firma Geyer & Co. nabyła nowa parcelę w Ohorn. W następnych latach w Ohorn powstawały kolejne filie zakładu lub też były dzierżawione, gdyż popyt na produkowane wyroby był niezmiennie wysoki.

W owym czasie w Ohorn pracowało około 70 pracowników.

 

 

Nowy początek po II wojnie światowej

W 1945 r. oba główne zakłady w Dreźnie i Ohorn padły ofiarą nalotów bombowych i nie można ich było odbudować. W bardzo trudnych warunkach po zakończeniu wojny wznowiono produkcję w filiach zakładu w Ohorn, zatrudniając na początku ośmiu pracowników.

Wkrótce dzięki stale rosnącemu popytowi na odzież roboczą dla stalowni i odlewni żeliwa produkcja znowu wzrosła i udało sie utworzyż własny dział konfekcjonowania. Rozwój sytuacji gospodarczej i politycznej w NRD nie ominał jednakże przedsiebiorstwa, które w międzyczasie umocniło swoją pozycję rynkową. W roku 1972 zakład został całkowicie znacjonalizowany.

 

Nowa nazwa

W roku 1974 firma została połączona z VEB Verotex. Nowemu przedsiębiorstwu nadano także i nową nazwę tj. VEB Asglatex Ohorn. W następnych latach ciągle zwiększano moce produkcyjne w zakresie produkcji tkanin silnie zwiększając eksport do innych krajów. Aby sprostać rosnącemu popytowi oraz efektywnie wykorzystać istniejące moce produkcyjne stopniowo przyłączano do przedsiebiorstwa kolejne zakłady. W ten sposób do roku 1986 liczba pracowników wzrosła do 222.

Wraz ze zjednoczeniem Niemiec przedsiębiorstwo straciło swoje dotychczasowe rynki zbytu. W zwiazku z tym trzeba było ograniczyć produkcję i drastycznie zmniejszyć liczebność załogi. W tym czasie zakładem kierowała spółka powiernicza.

 

 

Przełom w nowych czasach

W roku 1992 firma została sprywatyzowana i rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w historii firmy. Pod nazwą „Asglatex Hitzeschutzmaterialien GmbH Ohorn" firma rozpoczyna nową działalność pod kierownictwem nowego właściciela Gerharda Bürgera zatrudniając 23 pracowników. Zakład specjalizuje się w produkcji siatek zbrojących dla budownictwa, tkanin izolacyjnych oraz różnych wyrobów konfekcyjnych do zastosowań w ochronie przed wysoką temperaturą i w ochronie spawaczy oraz produkcji technicznych artykułów konfekcyjnych.

W późniejszym okresie zrealizowano ważne inwestycje. W celu zwiększenia konkurencyjności zakupiono między innymi nowa instalację do impregnacji tkanin, maszyny tkackie, technikę komputerową oraz program do zarządzania gospodarką materiałową.

W roku 2008 firma Asglatex Ohorn GmbH została przejęta przez polską spółkę CB S.A. oraz spółkę Bürger Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF). Pod nowym zarządem strategia gospodarcza naszej firmy została przewartościowana i dostosowana do zmienionych warunków rynkowych. Stary dział konfekcjonowania został zamkniety w roku 2009.

Od roku 2011 firma CB S.A. jest jedynym udziałowcem spółki Asglatex Ohorn GmbH.

W marcu 2013 r. Asglatex uruchomił nowoczesną powlekarkę, na potrzeby której specjalnie zbudowano nową halę produkcyjną. Dzieki temu Asglatex jest optymalnie przygotowany do wymagań klientów w przyszłości.