Asglatex - Od nápadu až po produkt
... made in Germany
Výroba a Kvalita
VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

Od výroby osnovních válů ve snovárně přes tkaní až po impregnaci a konfekcionování, to vše najdete u společnosti Asglatex pod jednou střechou. Díky tomu jsme v maximální možné míře nezávislí například na dodávkách od subdodavatelů, dokážeme rychle reagovat na objednávky našich zákazníků a můžeme jim zaručit konstantní vysokou kvalitu.

Vysoce kvalifikovaný a motivovaný odborný personál u nás pracuje v sehraném týmu, abychom mohli kdykoli splnit náročné požadavky našich zákazníků.

Proto průběžně rozšiřujeme a modifikujeme naši paletu výrobků. Tkaniny nabízíme v různých provedeních, která se podle účelu použití liší v tloušťce nití nebo rovingů, velikosti ok a výsledné plošné hmotnsti.

Při výrobě těchto tkanin jsme v současnosti schopni splnit téměř jakékoli přání zákazníka. Vyzkoušejte si to!
 

KVALITA JE MĚŘÍTKEM

Jako výrobce a dodavatel kvalitních výrobků ze skleněných vláken pro četné renomované zákazníky se snažíme zachovat a neustále zlepšovat náš vysoký standard kvality. K tomu rozhodujícím způsobem přispělo zavedení podnikového systému řízení jakosti. Certifikace dle ISO 9001 a násl. je pro nás symbolem cílevědomé a svědomité práce při zajišťování a zlepšování kvality. Pravidelné kontroly kvality v samotném závodě a zkoušky v externích nezávislých laboratořích garantují našim zákazníkům konstantní vysokou kvalitu našich výrobků.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE POVINNOSTÍ

Všichni neseme odpovědnost za to, abychom příštím generacím zanechali neporušené životní prostředí. V naší společnosti Asglatex se proto důsledně snažíme udržovat výrobu na moderní úrovni, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Použití obzvláště ekologických materiálů, dodržování předpisů pro ochranu životního prostředí, ale také zamezení tvorby zbytečných odpadů nebo jejich odborná likvidace jsou pro nás samozřejmostí. Také vysoká kvalita a s ní spojená dlouhá životnost našich výrobků přirozeně přispívá k zachování našeho životního prostředí a k ochraně stávajících zdrojů.