Asglatex - Od nápadu až po produkt
... made in Germany
Výlet do Historie

NADĚJNÝ START

Kořeny našeho tradičního podniku sahají několik desetiletí do minulosti. Firma byla založena pod názvem Geyer & Co. v roce 1922 v Drážďanech a vyráběla nejprve krémy na obuv, prodávané pod názvem „Geyerit“.

Již v polovině dvacátých let se v Drážďanech začalo s výrobou tkanin a pásů pro technické účely, z čehož se stal lukrativní obchod.

V roce 1931 začaly být prostory v Drážďanech příliš malé. Firma Geyer & Co. koupila nový pozemek v Ohornu. V následujících letech byly v Ohornu vybudovány, resp. pronajímány odštěpné závody, protože poptávka po vyráběných produktech byla nepřetržitě vysoká. V té době pracovalo v pobočce v Ohornu zhruba 70 zaměstnanců.

 

 

NOVÝ ZAČÁTEK PO VÁLCE

V roce 1945 padly oba hlavní podniky, v Drážďanech i v Ohornu, za oběť pumovým útokům a nemohly být znovu postaveny. Za velmi náročných podmínek byla po skončení války opět spuštěna výroba v ohornských odštěpných závodech nejprve s osmi zaměstnanci.

Díky neustále stoupající poptávce po ochranných pracovních oděvech pro ocelárny a slévárny se výroba opět brzy zvýšila, a mohla tak být vybudována vlastní konfekce.

Ekonomický a politický vývoj v NDR se před opětovně silným podnikem nezastavil. V roce 1972 byl podnik kompletně znárodněn.

 

NOVÉ JMÉNO

V roce 1974 došlo ke sloučení s podnikem VEB Verotex. Nový podnik dostal také nové jméno, a sice VEB Asglatex Ohorn.

V následujících letech byly průběžně vybudovány tkalcovské kapacity a výrazně se zvýšil export do cizích zemí. Pro uspokojení rostoucí poptávky a efektivní sdružení stávajících kapacit byl podnik postupně členěn na další provozy. Do roku 1986 postupně vzrostl počet zaměstnanců na 222.

Opětovným sjednocením Německa se však zhroutily obvyklé odbytové trhy. Výroba musela být zredukována a rovněž počet zaměstnanců se drasticky snížil. Podnik nejprve pokračoval pod správou svěřenecké společnosti.

 

 

VSTUP DO NOVÉ ÉRY

V roce 1992 byla firma privatizována, a tím začala nová kapitola dějin tohoto podniku. Pod názvem „Asglatex Hitzeschutzmaterialien GmbH Ohorn“ se podnik pod vedením nového majitele Gerharda Bürgera s 23 zaměstnanci odhodlal k novému začátku. Firma se specializovala na výrobu stavebních armovacích tkanin, izolačních tkanin, různých konfekčních výrobků pro použití při tepelné ochraně a ochraně svářečů a technických konfekčních výrobků.

Následně byly učiněny rozhodující investice. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti byly pořízeny impregnační zařízení, tkací stroje, počítačová technika a program zbožového hospodářství.

V roce 2008 převzal firmu Asglatex Ohorn GmbH polský podnik CB S.A. a Bürger Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF).

Pod novým vedením se nakonec hospodářská strategie našeho podniku vydala novým směrem a přizpůsobila se změněným tržním podmínkám. Staré konfekční oddělení bylo v roce 2009 uzavřeno.

Od roku 2011 je firma CB S.A. jediným společníkem společnosti Asglatex Ohorn GmbH.